Controle bij bouwproject en oplevering.

Voor een collectief particulier opdrachtgeverschap uitvoering geven aan een periodiek controle bij de bouw van een een keur aan fraaie woningen in het hogere segment. Op weg naar de controle bij de oplevering.