Home Profs

Gecertificeerd
Kwaliteitsborger

De regelgeving rond bouwen, verbouwen en renovatie veranderd per 1 januari 2024 met de invoering van de nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Gebruik deze tijd om u goed voor te bereiden op uw bouwproject.

Wat betekent de WKB voor bouwen?

Gemeenten hebben bij de invoering van de WKB geen toezichthoudende rol meer bij bouwprojecten van eengezinswoningen en bedrijfspanden met maximaal twee bouwlagen. Daarvoor in de plaats komt de onafhankelijke Kwaliteitsborger.

Wat doet Home Profs als gecertificeerd Kwaliteitsborger?

Wij ondersteunen de kwaliteitsborger die door de aannemer/ opdrachtgever wordt ingeschakeld.

Onze werkzaamheden als interne kwaliteitsborger bestaan uit het verzamelen van het benodigde bewijsmateriaal/documenten en foto’s ten behoeve van het borgingsplan.

Schakel als aannemer/opdrachtgever Home Profs in als onafhankelijk gecertificeerde Kwaliteitsborger bij uw bouwplannen voor particuliere woningen of bedrijfspanden.

Maak een afspraak voor een nadere kennismaking met Manfred Borreman.