Technische omschrijving voor alle duidelijkheid

Weet u hoe u een aannemer op papier duidelijk kunt uitleggen wat hij moet maken en met welke materialen als de bouwaanvraag en bouwvergunning eenmaal rond is?
Home Profs helpt u graag met het opstellen van een duidelijke technische omschrijving. Een technische omschrijving waar een aannemer mee uit de voeten kan.

 

De onderdelen van een technische omschrijving

Een technische omschrijving is eigenlijk een verdere uitwerking van het definitieve ontwerp dat bij de bouwaanvraag werd gebruikt. Het uit te voeren (ver)bouwwerk en de materialen worden er in omschreven.

Verder komen in de technische omschrijving de

  • Administratieve bepalingen
  • Technische bepalingen
  • Juridische bepalingen en
  • Uitvoeringsvoorwaarden

aan de orde.

Een technische omschrijving dient als een omschrijving om aan te geven wat er van een aannemer wordt verwacht.

 

Goed beschreven technische omschrijving beperkt meerkosten

Ook wordt de technische omschrijving gebruikt voor het opvragen van offertes bij verschillende aannemers. Want als de materialen en het te verrichten werk hetzelfde zijn, wie is dan de goedkoopste?
Wij zoeken dit haarfijn voor u uit. Soms gaat het hier om verschillen van duizenden euro’s, waardoor u de kosten voor onze bouwbegeleiding gemakkelijk terugverdient.
Omdat wij alleen met betrouwbare aannemers werken, die wij goed kennen, verliezen wij ook de kwaliteit niet uit het oog.

Doordat alle kosten vooraf duidelijk zijn, kunt u nooit achteraf verrast worden door onverwachte meerwerkkosten.

 

Keuze in bouwbegeleiding

U kunt kiezen voor alle vier stappen van onze bouwbegeleiding, maar uiteraard ook alleen voor deze stap.

 

Veelgestelde vragen

Een constructeur voert sterkteberekeningen uit voor de constructieve opzet. Hieronder vallen o.a. de dikte en zwaarte van kolommen en balken, vloerdiktes en betonwapening.
De bouwbesluitberekening wordt uitgevoerd voor de:

  • Energiezuinigheid (EPC-berekening)
  • Ventilatiebalans
  • Spuiventilatie
  • Daglichttoetreding

 

Een technische omschrijving wordt gebaseerd op een standaard, te weten de STABU-systematiek, waar het programma van eisen (PvE) in is verwerkt.
In overleg met de opdrachtgever wordt het PvE opgesteld. Home Profs zorgt er voor dat het PvE correct in de technische omschrijving is verwerkt.

Wij zorgen ervoor dat u een duidelijk en overzichtelijke omschrijving in handen krijgt zodat wij de offertes van aannemers goed met elkaar kunnen vergelijken.

Wat klanten ervaren

“De door Home Profs opgestelde duidelijke technische omschrijving heeft er toe bijgedragen dat we meerkosten hebben weten te beperken.”

Wilt u een duidelijk bouwbestek dat meerkosten beperkt?

Neem dan contact met ons op. Dit kan door te bellen naar 06 521 635 16 of door uw gegevens achter te laten.