Controle bij bouwproject en oplevering

Heeft u geen tijd om de uitvoering van uw (ver)bouw in de gaten te houden? Of weet u eigenlijk ook niet zo goed waar op gelet moet worden?
Home Profs ziet er graag op toe dat uw (ver)bouwproject tot in de puntjes wordt uitgevoerd. Dan kunt u rustig werken of bezig zijn met andere, belangrijkere zaken.

 

Voortdurend toezicht op kwaliteit

Met de contractstukken op de tablet zorgen wij er op locatie voor dat alles volgens afspraak uitgevoerd wordt. Per soort opdracht voeren wij minimaal een tweewekelijkse controle uit om de kwaliteit te bewaken. We letten nauwkeurig op het aanleg- en afbouwwerk van aannemer en installateur en geven verbeterpunten aan als wij dat nodig achten. Door deze periodieke controles kunnen wij op tijd ingrijpen en bijsturen.

Na elke controle krijgt u een voortgangsverslag, zodat u op elk moment weet waar u staat in het (ver)bouwproces.

 

Oplevering van het (ver)bouwproject

Bij de oplevering van uw project verzorgen wij de eindcontrole. Wij zorgen ervoor dat u precies krijgt wat afgesproken is. Mocht er toch onverhoopt, aan het einde van het proces, iets misgegaan zijn dan zorgen wij ervoor dat dit naar tevredenheid wordt opgelost.

 

Centraal aanspreekpunt tijdens bouw

Omdat wij het aanspreekpunt zijn en het overzicht bewaren, ontstaat er geen miscommunicatie en monitoren wij alle afgesproken deadlines. We stemmen de werkzaamheden van alle betrokken partijen nauwgezet op elkaar af.
Kortom, we zijn voor u dus de coördinator (regisseur) voor uw gehele (ver)bouwproces en met één telefoontje bent u op de hoogte van de voortgang.

 

Keuze in bouwbegeleiding

U kunt kiezen voor alle vier stappen van onze bouwbegeleiding, maar uiteraard ook alleen voor deze stap.

 

Veelgestelde vragen

Veel. Wij zien toe op de kwaliteit door minimaal een tweewekelijkse controle.
Met de contractstukken op de tablet controleren wij of er ge (ver)bouwd wordt zoals is afgesproken en of de materialen uit het bestek worden gebruikt.

Minimaal om de week voeren wij een controle uit op de werkzaamheden en u en de bouwende partijen krijgen aansluitend een kort verslag over de voortgang (in Whatsapp).
Bij grote projecten organiseren wij één keer per vier weken een bouwvergadering waar alle partijen aan deelnemen, waar we u een apart verslag met de gemaakte afspraken van sturen.

Uiteraard coördineren wij als aansturende factor ook eventuele geschillen in het bouwproces. Wij maken ons hard voor u als opdrachtgever om het geschil naar tevredenheid opgelost te krijgen.

Alle facturen van de bouwende partijen worden conform gecontracteerd betaalschema bij ons ingediend en gecontroleerd. Bij overschrijding van een bedrag wordt er meteen opgetreden, waardoor het eindbedrag nooit boven het gebudgetteerde zal uitkomen.

Meerwerk is werk dat niet in het contract is overeengekomen. Bijvoorbeeld een tweede wastafel in de badkamer. De aannemer doet een prijsopgave bij ons en pas na akkoord van u als opdrachtgever wordt het meerwerk in uitvoering genomen.

Wat klanten ervaren

“Mijn villa was door een strakke planning in no time afgebouwd. Er was alleen een probleem met de levertijd van de vloertegels, maar via een leverancier uit het netwerk van Home Profs is dit snel en vakkundig opgelost.”

Wilt u geen omkijken hebben naar het totale (ver)bouwproces?

Neem dan contact met ons op. Dit kan door te bellen naar 06 521 635 16 of door uw gegevens achter te laten.