Van wens tot realisatie

  • Van wens -> naar tekeningen > naar bouwaanvraag.
  • Het bestek en de technische omschrijving
  • Contract met de juiste aannemer
  • Controle op de bouw en eindoplevering

Kiest u voor bouwbegeleiding? Dan houdt u de regie over tijd en kosten. Wij zijn de onafhankelijke schakel tussen u als opdrachtgever en de uitvoerende partijen. Tijdens de (ver)bouw nemen we u aan de hand mee. Daarnaast nemen we complexe zaken voor u uit handen. Zo zorgen we ervoor dat het proces zo efficiënt mogelijk verloopt. Dit doen we aan de hand van de volgende 4 stappen:

Stap 1: Begeleiding van idee tot de bouwaanvraag;
Stap 2: begeleiding bij bouwbestek en technische omschrijving;
Stap 3: het kiezen van de juiste aannemer;
Stap 4: controle tijdens de bouw en tijdens de oplevering.

Begeleiding van idee tot bouwaanvraag

Bouwbegeleiding door Home Profs begint bij uw idee. Uw persoonlijke bouwbegeleider brengt met u en een architect uw wensen in kaart. Uw ideeën worden vervolgens vertaald tot een ontwerp. Staat het ontwerp? Dan begeleiden wij u bij het aanvragen van de bouwvergunning.
Heeft u al een architect in de hand genomen? En is de bouwvergunning bijna klaar? Dan kunt u Home Profs inschakelen voor de volgende stappen.

Bouwbegeleiding bij bouwbestek en de technische omschrijving

De technische omschrijving en het bouwbestek vormen een handleiding voor de aannemer. Hierin wordt onder andere bepaald wat het uit te voeren werk is. Ook de te gebruiken materialen worden in deze fase bepaald. Home Profs zorgt ervoor dat een professionele partij het bestek/de omschrijving maakt.

Het kiezen van de juiste aannemer

In deze fase van bouwbegeleiding benaderen wij een aantal professionals (per vakgebied). Deze professionals (aannemer, installateur, afbouwers etc.) maken een vrijblijvende offerte. Vervolgens analyseert uw persoonlijke bouwbegeleider de offertes. Op miscalculaties bijvoorbeeld. Op basis hiervan adviseert hij of zij u over de meest passende offertes.

Controle tijdens de bouw en de oplevering

Zodra de (ver)bouw begint, houdt uw bouwbegeleider toezicht op de bouw. Met behulp van kwalitatieve meetmomenten kijken we zorgvuldig naar de uitvoering. Bij eventuele afwijkingen grijpt de bouwbegeleider in. U wordt periodiek op de hoogte gesteld van de voortgang.
Om te garanderen dat u krijgt wat is afgesproken verzorgen wij de eindcontrole.

Home Profs: onafhankelijke bouwbegeleiding

Home Profs beschikt over veel bouwkundige kennis en ervaring. Hierdoor zijn wij in staat uw bouwproject tot een succes te maken.
Wij zijn niet gebonden aan welke partij dan ook. Vanuit deze onafhankelijke positie vormen wij zo de schakel tussen alle partijen. Uw persoonlijk bouwbegeleider ontzorgt u bij het totale traject. In een transparante offerte wordt duidelijk wat de kosten voor begeleiding zijn.

De mogelijkheden betreft bouwbegeleiding

Voor de mogelijkheden betreft bouwbegeleiding of vragen over de kosten van bouwbegeleiding kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via 06 521 635 16 of [email protected]