Vanuit een bouwkundige aankoopkeuring is opdracht gegeven om  om het hele bouwtraject van ontwerp tot realisatie te gaan begeleiden.

Wij hebben alle benodigde adviseurs (architect, constructeur, tekenaar) uit on bouwkundig circuit weten in te zetten voor deze bouwbegeleidingsstappen.

We hebben de kwaliteitscontrole aan de hand van de contractstukken gedaan en het project is nu in uitvoering. Ons eerste controlebezoek staat gepland.